เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลได้สั่งการให้จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 67 รูป เริ่มเวลา 06.30 น. และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรม     ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

และในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมโซนลานน้ำพุ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต