3

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นับเป็นมหามงคล อีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพรมหkกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมเชิญประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก. ระบายผ้าสีขาว รวมทั้งประดับไฟ ณ อาคารที่พักอาศัยให้สวยงามตลอดเดือนสิงหาคม 2561