สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายเยาวชน " THAILAND SUPER CAMP" (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์แคมป์)

ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑

Untitled 05092018 152504