กองช่างได้ดำเนินการโครงการ " เทศบาลตำบลเสาธงหินสร้างสุข ไร้อุบัติเหตุทางถนนเพึ่มสุขให้ชุมชนพัฒนาเครือข่าย ๔.๐ " และได้ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายขึ้น ณ โรงจอดรถเทศบาลตำบลเสาธงหินประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนผ่าน ช่องกลุ่มไลน์ ชื่อ เครือข่ายสาธารณูปโภค โทร.สอบถาม ๐๒-๑๕๗-๐๑๔๒ กองช่าง