การปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ต้องรบกับขยะจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน โปรดช่วยกันคัดแยกขยะและลดปริมาณการใช้

ตามหลัก ๓ RS หลักง่ายๆในการจัดการปัญหาขยะล้นเมือง ๓ ช.

(ใช้น้อยหรือลดใช้ , ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) 

43656725 1927392270685875 2175672527680962560 n