ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อำเภอบางใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒-๐๐ น.

ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Untitled 24102018 141435