เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง นายกชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ได้สั่งการงานป้องกันฯ ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครื่องพร้อมใช้งานได้ตลอด

24 ชม.เพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงนี้

44671238 1945576138867488 6607539140282023936 o