เพือให้ตำบลเสาธงหินเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด

ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ในวันอาทิตย์ จำนวน 11 ครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

รายละเอียดตามภาพ

46846108 1997258733699228 2480637299008733184 o