ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ การนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้กับท่าข้าวของเกษตรกร

scan 0001 0001