เทศบาลเสาธงหิน โดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ณ บริเวณถนนสายเมน บางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 พระสงฆ์ 95 รูป
-วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน(ฝั่งวัดเสาธงหิน)พระสงฆ์ 12 รูป 

 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

47573587 2016292705129164 6894437045779824640 n