เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมไปถึงกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

ที่เป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติ

จึงดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภายใต้คำขวัญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ณ บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา

49798856 2052173841541050 3071431903367135232 o