กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ได้ดำเนินการฉีดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ

เพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดพื้นที่นนทบุรี

51388200 2094911210600646 3047479179994988544 n