แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหาย

รายละเอียดคลิ๊กPDF.