เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนประชาชน

สรงน้ำพระประจำวันเทศกาลสงกรานต์

ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 6 - 13 เมษายน 2562

ณ บริเวณด้านหน้าตลาดกลางบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

56161717 2180834095341690 9144829196818710528 n