เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่

จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

scan 0001