66398427 2353732284718536 5495807643354136576 n

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญพี่น้องชาวเสาธงหินร่วมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น.

ณ บริเวณด้านหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้

ร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562.

เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม