intro

จากที่ครม.มีมติให้ “วันเข้าพรรษาของทุกปี”เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดังนี้ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา”

ทั้งนี้การติดสุรานั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นของหลากหลายโรค เพราะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และความยากจน อันส่งผลกระทบ ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
หากสนใจร่วมกิจกรรม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถลงนามออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/sign