ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับบที่ ๑ ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพึ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนสะสม

scan 00012