ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ ๑ ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนสะสม

scan 00012