เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยดำเนินการดูแลรักษาและบำรุงต้นไม้บริเวณริมถนนเทิดพระเกียรติข้างคลองรางเสือปลาใหม่ เพื่อให้เกิดพื้นที่สวยงามในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

121963701 3459339127491174 2257045956117824152 o