แนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิ๊กPDF.