147380119 3750821035009647 8093836625143289620 o

โรค มือ เท้า ปาก หรือ Hand Foot Mouth disease เกิดจากเชื้อไวรัส. Human Enterovirus ที่มักจะพบในเด็กโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะอาการโดยทั่วไป มีไข้ 1-2 วัน ต่อมามีจุดแดง ตุ่มพุพอง และแตกออกเป็นแผลตื้นๆ ในปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก เพดานอ่อน ลิ้นไก่หลังจากมีรอยโรคในช่องปาก 1-2 วัน จะมีผื่นแดงนูนและหรือมีตุ่มน้ำใส ตาม มือ เท้า ก้น อวัยวะเพศ เข่า ข้อศอก เทศบาลตำบลเสาธงหินมีความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของบุตรหลานท่าน