เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริการสาธารณสุข 1) ขอความร่วมมือประชาชนที่มาใช้บริการนำถุงผ้า ถุงกระดาษ มารับยา เพื่อช่วยลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง และขอเชิญชวนร่วมบริจาคถุงผ้า ถุงกระดาษ ซองกระดาษ A3 A4 เพื่อนำมาพับเป็นถุงรับยา ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 73/9 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 025950888

https://fb.watch/3Jwm3p82i4/