ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
***ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา ในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 18.00 น. จนถึง วันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 18.00 น.
****ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ****
Cr : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
162722273 3874289365996146 3446490592095630810 o