ประกาศผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 28 มีนาคม 2564

165219811 3882575551834194 1231594059474598255 o44