12/10/59 เวลา 12.30 น. งานป้องกันฯ เทศบาลเสาธงหิน เร่งติดเครื่องสูบน้ำทุกจุดในเขตเทศบาล เพื่อระบายน้ำฝนให้เร็วที่สุด