เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “หนึ่งฝาเติมฝัน ปันขาเทียม” ในโครงการเลิกใช้ ไม่ไร้ค่า

โดยตั้งจุดรับบริจาค อลูมิเนียมจำนวน 25 จุด ตามรูปภาพตาราประกอบcr.รูปภาพ http://www.share-si.com

22852049 1515745278517245 5914676292984465378 n