23032342 1519779044780535 5522689946495598372 n

เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 กระทรวงมหาดไทย สั่งคุมเข้ม ห้ามเล่นดอกไม้ไฟ จุดพลุ ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ