ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเสาธงหิน เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

23172485 1521532611271845 6970071681317838879 n