เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ชิมอาหารข้างทางที่ไม่ควรพลาด ร่วมสร้างรายได้ให้ชุมชน

42319356 1902815596476876 4186707839235915776 o

ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและวารสารอาเซียน Untitled 21092018 153455

อ่านเพิ่มเติม...

  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ดำเนินโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ระยะ คือ กิจกรรมที่ ๑ การตรวจสอบทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ดำเนินการตรวจสอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาล มีการตรวจประเมิน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพและด้านชีวภาพ(แบคทีเรีย) กิจกรรมระยะที่ ๒ การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลทั้งด้านกายภาพและแบคที่เรียพร้อมมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน จึงควรเลือกบริโภคอาหารจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นร้านที่ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลและผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลทั้งด้านกายภาพและแบคทีเรีย

IMG 1833

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์และดำเนินกิจกรรม

"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม

Untitled 19092018 135654

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร

Untitled 21092018 112003

อ่านเพิ่มเติม...