ตารางการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

29595136 1679807815444323 3965221184969958287 n

ตามที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 โดยให้ผู้ที่มีสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป นำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามชุมชนต่างๆนั้น แต่เนื่องด้วยขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดแคลนทั่วประเทศ และกรมปศุสัตว์กำลังเร่งผลิตวัคซีนที่ได้มาตราฐาน หากได้รับวัคซีนเมื่อใด เทศบาลตำบลเสาธงหินจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทันที

Untitled 26032018 150722

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร.02-150-2552-3

 

คำแนะนำในการใช้บริการงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสาธงหิน

29313368 1661242217300883 4925924349996695552 n

อ่านเพิ่มเติม...