กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะเกร็ด เรียนรู้และทำเครื่องปั้นดินเผาสิ้นค้าประจำจังหวัดนนทบุรี
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน
๒. อายุระหว่าง ๕ - ๒๕ ปี
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๔. ผู้ปกครองให้คำยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร ๐-๒๑๕๗-๒๕๕๗

29133724 1656602971098141 1501102597644222464 o

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อำเภอบางใหญ่ เรื่องขอความร่วมมือการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

Untitled 12032018 153516

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 61โดยให้ผู้ที่มีสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามสถานที่ตารางแนบท้าย

28685209 1648883215203450 502048981240237891 n

เทศบาลเสาธงหิน รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรายการ "ฟุตซอลเสาธงหินคัพ ครั้งที่ ๔" ประเภทการแข่งขัน ๒ ประเภท

๑.ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๒.ประเภทประชาชนอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑ สมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้นที่ ๓ เทศบาลเสาธงหิน
แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ และ ๑๗ - ๑๘ มี.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลเสาธงหินหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

28378701 1641825072575931 2416440461992453405 n

อ่านเพิ่มเติม...