ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน

22221676 1494700757288364 2376010555576667643 n

ข่าวกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการงดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี หรือการเต้นรำ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ตามช่วงเวลา และรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และสำหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน และสำหรับการจัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัดได้ตามปกติ โดยขอให้จัดในสถานที่ปิด และหากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1441 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.kingrama9.net

ครั้งที่ 144/2560 
วันที่ 5 ต.ค. 2560

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าบริเวณถนนสาธารณะเส้นเมน หมู่บ้านบางใหญ่ซิติ้ โครงการ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ตามกิจกรรม "เสาธงหินสะอาด ร่วมใจคัดแยกขยะ" ยื่นใบสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเสาธงหิน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

22218301 1495456290546144 1679215399772892080 o

ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม จำนวน 12 จุด (ทุกจุดมีรถบริการ รับ-ส่ง)

22141192 1494704533954653 2355102650149178926 n

22181245 1493725267385913 4619774048974850319 o

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 
วันที่ 25 ตุลาคม พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 
วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ และเวลา 17.30-22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
วันที่ 27 ตุลาคม พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ
วันที่ 28 ตุลาคม พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 29 ตุลาคม พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ในส่วนของอำเภอบางใหญ่ ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ขอบคุณรูปภาพจากกรมศิลปากร
http://www.finearts.go.th