เทศบาลตำบลเสาธงหิน  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆ ตามโครงการ"หมอน้อยคอยช่วยเหลือ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เพื่อสร้างเครือข่ายด้านจิตอาสา  และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน  ตามชุมชน หมู่บ้านต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  กองสาธารณสุขฯ  โทรศัพท์ 0 2150 2553 -55 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

** หากท่านเปิดดูด้วย สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท่านสามารถสัมผัสที่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรได้ทันที

**หากต้องการแผนที่สำหรับนำทางท่านสามารถสัมผัสที่อยู่ของเทศบาลแล้วเลือกแอปพลิเคชันแผนที่ของท่านเพื่อนำทาง

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

021502553
021502554
021502555