ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเสาธงหิน เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

23172485 1521532611271845 6970071681317838879 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน งดการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 แต่ได้ตั้งหน่วยบริการประชาชนไว้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

 

22894534 1519537664804673 3664369241446896800 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “หนึ่งฝาเติมฝัน ปันขาเทียม” ในโครงการเลิกใช้ ไม่ไร้ค่า

โดยตั้งจุดรับบริจาค อลูมิเนียมจำนวน 25 จุด ตามรูปภาพตาราประกอบcr.รูปภาพ http://www.share-si.com

22852049 1515745278517245 5914676292984465378 n

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ท่านผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 กับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

22499056 1507092316049208 5610741369123460170 o

ขอความร่วมมื่อประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๐/๖๑ รอบ ๒ (นาปีต่อเนื่อง)

img 171017093602 0001

อ่านเพิ่มเติม...