แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงและแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่เทศบาลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทุกบาน และโปรดอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2.หากท่านต้องการให้งดเว้นบริเวณบ้าน อาคาร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการพ่นหมอกควัน
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

28060879 1627699430655162 1362112450017346462 o99999999

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เรื่อง เบี่ยงการจราจร โดยจะเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณต่างระดับบางใหญ่ คาดว่าจะเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 61 เป็นต้นไป (สิ้นสุดสัญญา 6 ม.ค. 63) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

ผงการจดการจราจรระหวางกอสรางขนตอน1

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม 0 2150 2553-5 ต่อกองสวัสดิการสังคม

26904470 1602295099862262 7922997102493696080 n

เทศบาลเสาธงหิน จัดกิจกรรม“วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่” ตามโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด โดยให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ที่นอน โซฟาฯลฯ เพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะทางสาธารณะ ตามวันและสถานที่ดำเนินการ(ตารางแนบท้าย)

1

อ่านเพิ่มเติม...