เทศบาลตำบลเสาธงหิน เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

Untitled 06102017 164758

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน

22221676 1494700757288364 2376010555576667643 n

ข่าวกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการงดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี หรือการเต้นรำ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ตามช่วงเวลา และรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และสำหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน และสำหรับการจัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัดได้ตามปกติ โดยขอให้จัดในสถานที่ปิด และหากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1441 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.kingrama9.net

ครั้งที่ 144/2560 
วันที่ 5 ต.ค. 2560

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าบริเวณถนนสาธารณะเส้นเมน หมู่บ้านบางใหญ่ซิติ้ โครงการ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ตามกิจกรรม "เสาธงหินสะอาด ร่วมใจคัดแยกขยะ" ยื่นใบสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเสาธงหิน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

22218301 1495456290546144 1679215399772892080 o

ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม จำนวน 12 จุด (ทุกจุดมีรถบริการ รับ-ส่ง)

22141192 1494704533954653 2355102650149178926 n