26904117 1595409780550794 7118658912895184321 n

ไวรัสโรตาเป็นไวรัสกลุ่มอาร์เอ็นเอ เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบเกือบทุกคนจะติดเชื้อไวรัสนี้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง การติดต่อเกิดจากการกินสิ่งปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อนี้ เช่น เด็กมือเปื้อนแล้วอมหรือดูดนิ้ว หรือเชื้อ/อุจจาระติดกับของเล่น หรือเครื่องใช้ มักมีการระบาดของไวรัสโรตาในโรงเรียนเด็กเล็ก การรักษาคือ รักษาประคับประคองตามอาการ (ยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าไวรัสได้ อาการที่ต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน คือ 
1.เด็กมีอาการซึมลง
2.ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยใน 4-6 ชม.
3.ตัวเย็นหรือมีไข้สูง
4.มีอาการหอบเหนื่อย
5.มีอาการชัก
6.อาเจียนมาก ไม่สามารถให้กินได้

 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

จัดทำโครงกาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

Untitled 15012018 094229

อ่านเพิ่มเติม...

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"

ณ รร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานพบกับ การแสดงของเด็กและเยาวชน การเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการ การประกวดร้องเพลง

การเล่มเกมชิงของรางวัลมากมาย

26166922 1582888838469555 1199259973729694013 n 1

แบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างแนบท้าย.PDF

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560 ในโครงการหนึ่งล้านต้นกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

24131530 1547390282019411 3006193723386550667 n