20374737 1434618373296603 7373537154028526395 n

 

ขอความร่วมมือไม่เผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ ฟางข้าว ตลอดจนวัชพืชต่างๆ ในที่โล่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้อากาศปนเปื้อนด้วยฝุ่นและก๊าซต่างๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ฯลฯ โดยส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ทำให้รู้สึกระคายเคือง หรือแสบตา ระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด มีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น เทศบาลเสาธงหิน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ดังนี้ 
1.งดการเผาเศษวัสดุในครัวเรือน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอดจนวัชพืชต่างๆ 
2.กรณีนาข้าว ให้งดการเผาโดยเด็ดขาด การทำนาปรัง ให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงนา หรือหมักทิ้งโดยการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นการเพิ่มปุ๋ยในแปลงนาอีกทางหนึ่ง 
3.ในกรณีการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด ในที่ชุมชนก่อเหตุรำคาญ ต้องระวางโทษตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 27 และ 28 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พบเห็นเพลิงไหม้โปรดแจ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร 0 2150 2111 และ 0 2192 2800 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เรื่องปิดการจราจร...สำนักงานการประปามหาสวัสดิ์ จะดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ช่วงปากทางเข้าโครงการบางใหญ่ซิตี้ถนนกาญจนาภิเษก ถึงบางใหญ่ซิตี้ ซอย 5 โดยดำเนินการในวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 21.30 ถึง 05.00 น. ของแต่ละวัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดถนนในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มายังท่านโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม นายวิชา แสงเลิศศิลปชัย ช่างควบคุมงาน โทร 087-061-9573

19510491 1405275832897524 2349264709910225880 n

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องปิดการจราจร...สำนักงานการประปามหาสวัสดิ์ จะดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ช่วงปากทางเข้าโครงการบางใหญ่ซิตี้ถนนกาญจนาภิเษก ถึงบางใหญ่ซิตี้ ซอย 5 โดยดำเนินการในวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 21.30 ถึง 05.00 น. ของแต่ละวัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดถนนในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มายังท่านโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม นายวิชา แสงเลิศศิลปชัย ช่างควบคุมงาน โทร 087-061-9573

 

20264546 1433438636747910 5878899401564521938 n

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

20258523 1433543073404133 3953419207655181864 n

บทสคลิป "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"

20228292 1427918880633219 8018020116233737249 n

อ่านเพิ่มเติม...