22181245 1493725267385913 4619774048974850319 o

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 
วันที่ 25 ตุลาคม พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 
วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ และเวลา 17.30-22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
วันที่ 27 ตุลาคม พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ
วันที่ 28 ตุลาคม พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 29 ตุลาคม พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ในส่วนของอำเภอบางใหญ่ ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ขอบคุณรูปภาพจากกรมศิลปากร
http://www.finearts.go.th

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการฝึกอบรม โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกม Minecraft
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. ทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
14.00 – 14.20 น. ทำความรู้จักกับห้องเรียนออนไลน์ Code.org
14.30 – 15.00 น. Online Training Video
15.00 – 16.00 น. ทำแบบฝึกหัดชุด Minecraft Adventurer
การฝึกอบรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการฝึกอบรม โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกม Minecraft
13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. เริ่มเข้าห้องเรียนออนไลน์ Code.org
14.30 – 15.00 น. Online Training Video
15.00 – 16.00 น. ทำแบบฝึกหัดชุด Minecraft Designer
การฝึกอบรมในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการฝึกอบรม โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกม Minecraft
13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. ทดสอบทำแบบฝึกหัดชุด Minecraft 2
14.30 – 15.00 น. ทำแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน
15.00 – 15.30 น. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
15.30 – 16.00 น. มอบวุฒิบัตร จาก Code.org

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์สุชาติ เบญจรัศมีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เกษียณอายุจาก ร.พ.ศิริราชพยาบาล มาตรวจรักษาโรคให้ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามตารางการให้บริการของศูนย์ฯ แนบท้ายนี้) **รับขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ทุกวัน**

22008203 1489555357802904 1913401543844720965 n

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ http://www.obec.go.th/documents/82477

21743379 1482048831886890 717363454415711997 n

  แจ้งกำหนดการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย ตามที่นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี ประสานขอให้กรมทางหลวง ย้ายจุดก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้า ร.พ.เกษมราษฎร์(สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่)เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์(บิ๊กเสี่ย) นั้น กรมทางหลวงจะเข้าดำเนินการก่อสร้างฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 60 เป็นต้นไป รวมเวลาก่อสร้าง 18 เดือน อาจมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรดังกล่าวด้วย สอบถามเพิ่มเติม นายสาระ กันยาหลง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ โทร 081 714 1091 

21752010 1481246311967142 4574739819722917496 n

อ่านเพิ่มเติม...