เทศบาลฯขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ได้ที่ อ.บางใหญ่ โปรดนำบัตรประชาชนใบจริงไปลงทะเบียนด้วยตัวท่านเอง โดยท่าน(จะได้รับเสื้อ ผ้าพันคอ หมวก)ไว้ใส่ในงานพัฒนาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ท่านที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ต้องสมัครใหม่) **ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่เปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ ด้วย**

 

21740272 1478526785572428 6697448532461954874 n

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

21728715 1476744772417296 8741031043760978544 o

อ่านเพิ่มเติม...

21106521 1463024433789330 2005683159988485474 n

สำนักงานการประปามหาสวัสดิ์ จะทำการปิดประตูน้ำประปา เพื่อบรรจบท่อประปาในโครงการบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 ทำให้ซอย 1 ถึงซอย 13 น้ำประปาไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. จึงประชาสัมพันธ์มายังท่าน โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานประปา มหาสวัสดิ์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม นายสายชล โทร 094-550-2536 / 095-112-4668 / นายวิชา 087-061-9573 /นายธีรชัย 094-550-9896

ด้วยสำนักงานการประปามหาสวัสดิ์ จะดำเนินการลาดยางไหล่ทางหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ตั้งแต่ซอย 3 ถึงซอย 7 โดยดำเนินการในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จึงประชาสัมพันธ์มายังท่านโปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถในบริเวณดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม นายวิชา แสงเลิศศิลปชัย ช่างควบคุมงาน โทร 087-061-9573

แม่ตั้งครรภ์อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ภายใน 30 ก.ย.60

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ สามารถลงทะเบียนที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเสาธงหิน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560 ในวัน เวลาราชการ

โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ประสงค์จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
2.เด็กในครรภ์เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
3.มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา มีสัญชาติไทย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทย)
4.มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน
5.ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่

สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 0 2150 2553-5