เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือก วัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

รายละเอียดคลิ๊กPDF.