เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด คลิก PDF