ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายละเอียดคลิก PDF