ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

รายละเอียดคลิก PDF