รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตำแหน่งทันตแพทย์

ระดับปฏิบัติการ

(เฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2564 ณ เทศบาลตำบลเสาธงหิน)

รายละเอียดคลิก PDF