เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าขนาด

กว้าง ๒.๗๕ เมตร ความยาวรวม ๒๗๓.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวน ๒๕ ฝา

พร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ จำนวน ๒๕ ชุด หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center