ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

โครงการตีเส้นจราจรถนนบางใหญ่ซิตี้โครงการ ๒ หมู่ ๖

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center