ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย และ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ดวงติดตั้งที่ปลายเสา และเสาสามารถยืดหดได้ โดยสามารถยืดได้สูงสุดวัดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคลิ๊กPDF

Information Center