ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ ซอย ๙/๒ , ๙/๔ และซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center