ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ ๑

จากแยกถนนสายบางใหญ่ - บ้านใหม่ ถึงคอสะพานรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๘

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center