ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านมิตรประชา

บริเวณสโมสรมิตรประชาถึงสะพานข้ามคลองบางแพรก หมู่ที่ ๘

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center