ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าซอยบางใหญ่วิลเลจ หมู่ ๘

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center