เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ ๑ (ทางแยกถนนแก้วอินทร์) ถึงคลองรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๕,๘ และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา ๓๙

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center