เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณถนน เทิดพระเกียรติ ๑ (ทางแยกถนนแก้วอินทร์) ถึงคลองรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๕,๘

และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหมู่บ้านพฤกษา ๓๙

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center